เล่นเกมส์ใหม่ เกมส์เอาขนมให้สกูบบี้ดู

เล่นเกมส์ใหม่
Description: รายละเอียด เกมส์เอาขนมให้สกูบบี้ดู
ใช้เมาส์คลิกที่สายพานเพื่อให้ขนมกระเด้งขึ้นไปติดที่เฟื่อง และคลิกที่เฟื่องเพื่อให้ขนมกระเด้งมาที่สายพานอีกอัน คลิกให้ขนมมันกระเด้งไปเลยๆจนตกไปที่ช่องให้อาหาร ที่ช่องให้อาหารมีสกูบบี้ดู รอกินอยู่ช่วยสกูบบี้ดูด้วยนะถ้าทำสำเร็จสกูบบี้ดูก็จะได้กินและได้เล่นในด่านต่อไป

เล่นเกมส์ใหม่ เกมส์เอาขนมให้สกูบบี้ดู
เล่นเกมส์ใหม่ เกมส์เอาขนมให้สกูบบี้ดู
..